"Június 4. 1920.:Én megállok e sírkő-dátumon.

Én nem megyek egy lépést se tovább."

A Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány

Az alapítvány célja:
A magyar nemzet kulturális és történelmi örökségének és hagyományainak kutatása, különös tekintettel Zebegény helység történelmi emlékeire. a feltárt emlékek ápolása, azok megismertetése a belföldi és külföldi érdeklődőkkel, a határon túli magyarsággal, elsősorban rendezvények szervezésével, videók, újságcikkek, ismeretterjesztő anyagok terjesztésével.

 


Az alapítvány tíz fős kuratóriumból áll, melynek elnöke v.Pálmai Béla

A Nemzet Emklékezés Harangát 2001. június 4-én avatták fel. A harang minden nap fél ötkor megkondul, emlékeztetve a Trianoni Békediktátumra.