"Június 4. 1920.:Én megállok e sírkő-dátumon.

Én nem megyek egy lépést se tovább."

2011 június 4.-i program

M E G H Í V Ó

NEMZETI ZARÁNDOKLATRA

Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk valamennyi honfitársunkat

TRIANON

91.

ÉVFORDULÓJÁRA

– ZEBEGÉNY –

2011. JÚNIUS. 4. (SZOMBAT) 10 óra 30 perc

A rendezvény védnökei,

LEZSÁK SÁNDOR

a Magyar Országgyűlés alelnöke

HARRACH PÉTER

Zebegény országgyűlési képviselője

vitéz Csóka László trombita felhívója

HARANGZÚGÁS

a Havas Boldogasszony templomból

Bevonulás: Dr. Beer Miklós rk. püspök, Csuka Tamás ref. püspök, Lakner Pál dandártábornok, ev. tábori püspök, Ittzés János Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületi püspök, Balázsi László unit. püspök h. Kapás László és Forgách Alajos rk. kanonokok,  Smidelius Zoltán ev. esperes, az elszakított országrészek képviselői, az emigráció képviselői, Magyar Királyi Szent László Lovagrend, Templomos Lovagok, Szent György Lovagrend, Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend, Szent Korona Társaság, Horthy Miklós Társaság, Összetartozunk  Alapítvány, Vitézi Rendek, Történelmi Családok, Magyar Tengerészek Egyesülete, Politeon Alapítvány, Magyar Fiatalok Határok  Nélkül Alapítvány, Nemzeti Érzelmű Motorosok Egyesület, 832. Havas  Boldogasszony Cserkészcsapat

MAGYAR HIMNUSZ

László Andrea előadóművész

és a HM Légierő veszprémi fúvószenekar

vezényel: Katona János h. alezredes

Köszöntő : Sinkó Vilmosné polgármester, Zebegény

FELVIDÉK  Ipolyszalkai vegyes-kórus

Zarándokok köszöntése: Kapás László kanonok, Zebegény

László Andrea előadóművész  “Magyar ének magyar lélek hangja”

Emlékezés az 1920. június 4-én Trianonban történtekre:

Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke

Szokolyai vegyes-kórus

A Magyar Szent Korona Országaiból és az emigrációból érkezettek bemutatása:

Láng Péterné a HEGYVIDÉKI Trianon Társaság elnöke

FELVIDÉK-Kassa: Balassa Zoltán KÁRPÁTALJA-Beregszász : Ilnicki Beáta

ERDÉLY-PARTIUM: Tőkés László az EMNT elnöke, EMEF társelnöke,

BÁCSKA-BÁNÁT-Zenta: Rácz Szabó László DRÁVAKÖZ: Faragó Zoltán,

NÉMETORSZÁG: prof. Dr. Hatvany Béla Csaba, SVÁJC-Bern: Bajzát Olivér elnök megbízásából Kopp Kristóf, Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány,

AUSZTRÁLIA-Brisbane: Albert László Trianon Társaság elnöke,  Orosházi Ferenc Versailles TRIANON kereszt, Jeszenszky SándorNÉME elnök.

Takács Bence előadóművész, SZÓZAT

László Andrea előadóművész „Tartsd magad nemzetem”

Forgács Alajos kanonok,a boldoggá avatott II. János Pál pápa 2002-ben írt levele „a zebegényi zarándokoknak”

Jankovits József operaénekes, Erkel Ferenc: „Hazám-Hazám”

Ökomenikus Istentisztelet

SZÓZAT,  SZÉKELY HIMNUSZ

Koszorúzás

Takarodó: v. Csóka László

műsorvezető

.Dr. GALLA JÁNOS

Szeretettel várjuk testvéreinket akiknek

FÁJ TRIANON !

Láng Péterné            Sinkó Vilmosné                 v. Pálmai Béla

elnök                      polgármester                           elnök

HEGYVIDÉKI                                                       A Nemzet Emlékezés

Trianon Társaság             Harangja Alapítvány

A rendezők a változtatás jogát fenntartják!