"Június 4. 1920.:Én megállok e sírkő-dátumon.

Én nem megyek egy lépést se tovább."

Látni Akarok Vers CD
5
december

M E G H Í V Ó
A HEGYVIDÉKI Trianon TÁRSASÁG és a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány

szeretettel várjuk Önt, Családját és Barátait, a

HEGYVIDÉKI Trianon E S T R E

VENDÉGEINK
MOLNÁR V. JÓZSEF

magyar néplélekkutató

„Lelkünk várja Jézusát”

Karácsonyi készület a régiségben

Kovács Kata Krisztina
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
A Fővárosi Népdaléneklési Verseny aranyérmes díjazottja

.műsorvezető

Dr. GALLA JÁNOS

.időpont

2011. december 14. SZERDA 18 óra

.helyszín

Bp. XII. ker. Böszörményi út 24. „B” Irodaház

http://htrianon.fw.hu

(A változtatás jogát fenntartjuk!)

Kategória : Előadás
29
november

Dunakanyari svábok emlékezzetek!

A közelmúltban a TV csatornák keresgélése közben feltűnt, hogy szinte minden csatorna a Holokauszt tragédiáit méltatja. Finoman fogalmazva is méltatlankodtam. Nem sok ez egy kicsit? Hol és mikor foglalkoznak velünk, a magyarországi svábok tragédiájával, a Málenkij Robottal. Nos igen, a zsidók megcsinálták, – mi, akiknek szüleit, hozzátartozóit 1945 januárjában, hóban, fagyban, zimankóban gyalog hajtottak Kál-Kápolnára, majd onnan az ukrajnai Donyeck-medence szénbányáiba, közülük sokan ott haltak meg, ott kaparták be őket a jeges földbe –, mi nem.
Zebegényi utazásaim során Kismaroson és Nagymaroson fiatalokkal beszélgetve megkérdeztem tőlük, ki tudja mi volt a Málenkij Robot? Néma csend és értetlenség. Kíváncsi lettem. Több zebegényi iskolásnak és fiatalnak is feltettem a kérdést, nos talán ketten voltak, akik jó választ adtak. Szóval nem a zsidókkal van a gond, ők nem felejtenek, a gond velünk van. Családunk, nemzetiségünk történetét nem adtuk, nem adjuk át az utódoknak.
Az elhurcolt 121 zebegényi polgár közül 31, a 400 nagymarosi közül 101, a 83 kismarosi közül 11 soha nem tért haza, idegen földben nyugszanak.
Én abban a szomorú korban nőttem fel, amikor barátaim, osztálytársaim egy részének édesapja soha nem térhetett haza, pl. Hirling Pubáé, Kocsis Dodosé, Himmer Peszáé, Krebsz Somáé, Ritzl Ferencé, Havasi Davosé, Horváth Mocsoké, Cservenák Top-é, Svéger Misié, Herédi Öcsié, az Angyal lányoké, Dutka Erzsié, Grósz Sanyié, Varsányi Antié, és sorolhatnám a többieket.
Itt az idő a cselekvésre, méltó módon kell megemlékezni róluk. Ezzel a gondolattal egyetért és teljes vállszélességgel támogatja Poldauf Gábor Kismaros, Petrovics László Nagymaros és Sinkó Vilmosné Zebegény polgármestere is.
2012. január 8-án 10.10 órakor a zebegényi templomban Bíró László katolikus tábori püspök celebrálja a gyász- és szentmisét a három település közös dalárdájának közreműködésével. A templom előtti kopjafánál a Köztársasági elnök úr képviseletében Szegő László dandártábornok, valamint Harrach Péter országgyűlési képviselőnk köszönti a még élőket és hajt fejet az áldozatok előtt. A díszőrséget a Magyar Tengerészek adják.
Itt a lehetőség, hogy a hozzátartozók, rokonok, barátok most végre méltó körülmények között tegyék le a jelképes sír előtt az emlékezés, a nemfelejtés virágait. Kismaros, Nagymaros német kisebbségi önkormányzatában irigylésre méltóan ápolják őseik értékeit, mi gyorsan és könnyen felejtettünk. Talán az emlékezés megmozgatja lelkiismeretünket. Őseink szeretetét, tiszteletét megtanuljuk a zsidóktól és átadjuk utódainknak… Van mit tanulni tőlük. Én nagyon szeretném ha Kurczbacher Annát, Bertényi Júliannát, Fieszl Ilonát, Kocsis Kálmánt, Wetzl Ferencet, Zoltai Jenőt és Hirling Györgyöt jó egészségben tudnánk köszönteni a főhajtáson, természetesen ugyanígy a kismarosi, nagymarosi borzalmakat túlélő robotosokat is.

Tisztelt Zebegényiek!


A világ szeme rajtatok van. 2012 januárjában mi, 2013-ban Nagymaros, az utána következő évben Kismaros rendezi meg a megemlékezést és a főhajtást. Rajtatok múlik, hogy méltó módon emlékezzünk. Az ország figyel minket, több TV társaság jelezte részvételét. Én tudom, a zebegényi sváb családok utódai már jelentős számban más településeken laknak. Kérlek titeket, értesítsétek őket, jöjjenek haza, itt a lehetőség, hogy egy szál virággal tiszteljék meg elhurcolt Krsznij Luca-n, Druskovszkán, Sztalinon elhunyt, valamint a borzalmakat túlélő őseiket. A történésekhez tartozik az is, hogy az országban elsőnek itt Zebegényben 1989-ben állítottunk emléket az elhurcoltaknak, még a rendszerváltás előtt. Azóta Kapás László kanonok plébános úr minden év január első vasárnapján szentmise keretében emlékezik az elhurcoltakra. Ezzel a főhajtással nemcsak a zebegényi, hanem az egész magyarországi svábság Holokausztjára emlékezünk és emlékeztetünk.

Budapest, 2011. november 15.

Pálmai Béla (a „Trehány”)

Kategória : Megemlékezés