"Június 4. 1920.:Én megállok e sírkő-dátumon.

Én nem megyek egy lépést se tovább."

7
május

Június 6. án a zebegényi Kálvária hegyen álló Ezeréves Keresztény Magyarország tragédiáinak emlékhelyén Magyarország megcsonkításának 89 éves évfordulóján emlékezünk a Trianonban történtekre.Kálvária hegy
A zebegényi rendezvény 2000 ben volt az első az országban ahol a polgári kormány idején miniszter, parlamenti elnök, és a Honvédelmi minisztérium közreműködésével emlékeztünk. Azóta az idei rendezvényünk lesz a tizedik, és az országban a központi Trianon rendezvény. Ökumenikus együtt imádkozásunkon szinte minden Történelmi Egyházat püspök vagy főméltóság képvisel. 2001 ben Gr. Károlyi László, a zebegényi egyházközség valamint Oroszka község (felvidék) támogatásával harangot öntettünk a Nemzet Emlékezés Harangját mely minden nap a kálvária hegyi kápolnában 16.30 h kor megkondul a Rabló békére emlékeztetve. A harangot a Vatikán képviseletében Karl Josef Rauber érsek apostoli nuncius Beer Miklós rk püspök, Kapás László kanonok, szentelte fel, Tőkés László, Csuka Tamás ,ref. Rázmány Csaba un. Püspök, Smideliusz Zoltán , Szeverényi János ev. püspök h. Kalota József Gk érseki vikárius áldotta meg. 2002 ben a szentatya II János Pál pápa ökumenikus imádkozásunkat az Asisi, Vatikán közreműködésével szervezett ökumenikus imádkozáshoz hasonlította. és áldását adta a zebegényiekre .Ugyanez évben Barthalómeosz görögkeleti pátriárka is köszöntötte a zebegényi rendezvényt emlékeztetve arra, hogy itt a közeli sziklabarlangokban remetéskedtek a Baziliták a 950-es évektől 1250-ig majd a területet átadták a bencés remetéknek.  
Nos egy pár sor az Emlékműről. 1934-ben a zebegényi dalkör és kisbirtokos egyesület úgy határozott, emléket állítanak a településen az elrabolt területek emlékének úgy, hogy a fél árbocra eresztett zászló az Ipoly túloldaláról is látható legyen emlékeztetve az ott élőket soha nem feledkezünk meg róluk. A Zebegényieknek fontos volt ez a gesztus mert betelepült német őseink kolóniában éltek németül beszéltek így gondjaik voltak a Magyar nyelv tanulásával. Az 1800 évek második felében az itteni gyermekek iskolai szünetben az Ipoly túloldalán lévő Ipolyszalkára jártak át magyarul tanulni. Pl nagyapám Kocsis András, szomszédunk Hirling Ágoston is.  Az 1870 években a Filoxéra járvány végigsöpört a zebegényi szőlőkön is és azt szinte teljesen kipusztította. Az itt élőknek egyik szerencséje volt az Ipoly túloldalán épülő vasútvonalak sok munkáskezet igényeltek és a már elkészültek üzemeltetése is kiképzett vasutasokat igényelt . Így sok zebegényi is ott dolgozott. Mindezek után érthető az elrablás utáni nosztalgia az elvesztett munkahelyek után is. Az emlékmű tervezésére pályázatot írtak ki melyet a már világon is elismert zebegényi lakós Maróti Géza építész, belsőépítész nyert meg. Az emlékmű központi traktusa az országzászló a négy ég tájat jelképező oszloppal. Az első világháborúra emlékeztet előtte a zebegényi hősi halottak emlékhelye a 11 jelképes síremlékkel. Középen az oszlopon Krisztus fej a hősök tere Muhi, Mohács és egyéb Magyar tragédiára emlékeztet. A kápolna baloldalán az országban Trianon után elsőnek épült aradi vértanúk emlékhelye a 13 jelképes kovácsoltvas síremlékkel. 2002 ben a tábori püspökök Ladocsy Gáspár rk. vezérőrnagy és Csuka Tamás dandártábornok Kapás László és Forgács Alajos kanonokok az emlékhelyet felszentelték ill megáldották. Az emlékmű közadakozásból ill. a zebegényi úrbéresek önzetlen közreműködésével épült. Zebegény mindig is egy befogadó település volt így fordulhatott elő, hogy egy katolikus település templomának tervezésével a református Kos Károlyt bízták meg a Kálváriahegyi emlékművet a zsidó Maróti Géza tervezte az emlékmű nagy mecénása Gr. Károlyi Lászlóné (sz) Apponyi Franciska) Battlay Vilmos a Föld- Hitel Bank Intézet elnök vezérigazgatója Bartóky József államtitkár Dőry bárónő az evangélikus dobozgyáros Tenk Sándor Salamon Géza főtanácsos és sok sok nemzeti érzelmű nyaraló volt kik Zebegényinek vallották magukat, és kiknek fájt Trianon. A zebegényi hegyoldalakon már rengeteg nyaraló van, sok sok Zebegényt szerető, és azért dolgozni is tudó és akaró emberrel, sajnos 1949 után soha nem lettek megszólítva.
Zebegényiek, Zebegény szerelmesei tisztelettel és szeretettel várlak titeket a június 6. Kálvária hegyi megemlékezésre az a megemlékezés amit a szentatya és a pátriárka köszöntött méltó arra, hogy találkozzunk ismerjük meg egymást és büszkék legyünk mindarra amit őseink, nyaraló elődeink nagy szeretettel építettek és hagytak az utókorra az az ránk.

Találkozás június 6.án 10.20 kor a kálváriahegyi emlékműnél.

Zebegény 2009 május 6
Tisztelettel v. Pálmai Béla
A Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány elnöke, nyaraló.

Kategóriák : Megemlékezés

Comments

    Battlay Ákos 2009. június 1. hétfő

Tisztelt Pálmai Úr!
Érdeklődéssel olvastam a Trianon évfordulóról szóló cikket. Egy tévedésre szeretném felhívni a figyelmét. A cikkben említett Battlay Vilmos nagy valószínűséggel dr.Battlay Ákos, aki zebegényi villatulajdonos volt, az Ereklyés Országzászló Nagybizottságának társelnöke – akinek ilyen minőségében részvétele lehetett az emlékmű létrehozásában – nem mellesleg a nagyapám, akire sajnos nem emlékszem, mert 2 éves koromban elhunyt. Családfa kutatással is foglalkozom és Vilmos nevű családtag még nem bukkant fel, ezért gondolom, hogy csak a nagyapámról lehet szó. Sajnos a villa nagyapám halála előtt eladásra került, így én nem járhattam ott, de ha Zebegényen keresztül utazom -úton, vagy vízen – mindig megcsodálom.

Búcsúzóul sok sikert kívánok az ünnepség megrendezéséhez,

Üdvözlettel: Battlay Ákos
akos.battlay@gmail.hu
Skype: batesz46

    Somló VédPajzs Szövetség 2009. november 20. péntek

Véget kellene vetni a gyásznak, és tenni is azért, hogy Trianon csapását mérsékeljük. nem tudom ezt hogy, és milyen módon kellene elkezdeni, mert nem vagyok jogász, de talán egy Jogászokból és Történészekből álló munkacsoport egy revíziós nemzetközi per elindításával sikert is érhetne el.
Amíg csak gyászolgatunk és emlékezgetünk addig egy álom marad az igazságtétel. tenni kell érte.

    tool 2010. január 22. péntek

jo kezdet

Leave a comment

Why ask?